VÍZKÉMIA AKKREDITÁLT LABOR
linkek
Tartalomhoz ugrás
Kútvíz vízvizsgálati eredmények értelmezése
Vízvizsgálat - Vízkémia Akkreditált Laboratórium
Közzététel szerző: itt tanácsadás · 13 Január 2023
Tags: 5/2023ivóvízrendelet
Magáncélú kutak vízminőségének vizsgálatáról,  a jegyzőkönyv értelmezéséről -1

A Vízkutató Vízkémia Akkreditált Laboratórium vizsgálati jegyzőkönyveinek tartalmát a vonatkozó rendelet, szakhatósági módszertani útmutató és több évtizedes szakmai tapasztalat figyelembe vételével alakítottuk ki.
A kútvíz kémiai minőségének jellemzésére az
általános vízkémiai paraméterek mellett az arzén vizsgálatát is szükségesnek tartjuk.

Az eredményközlő lapon a bal oldali táblázatban találja a vizsgált vízminőségi jellemzők/paraméterek mérési eredményeit, és a víz kation-anion mérlegét.
A jobb oldalon található táblázatban az ivóvíz rendeletben meghatározott értékeket [parametrikus-(2) és határértékek(3)] tüntetjük fel.

A vizsgált vízminőségi jellemzők (bal oldali) táblázat első oszlopában karakterekkel jelöljük azokat az eredményeket, melyek meghaladják az 1sz. mellékletben meghatározott értékeket.
A [ + ] karakter a parametrikus értékek, a [ * ] karaktert a határértékek, a [ ! ] a célérték túllépésének jelölésére használjuk.

Eredmények értelmezése:
• Ha nem talál a vizsgálati eredménytáblázat bal oldali oszlopában karaktert, [NINCS JELÖLÉS] a vízminta a vizsgált vízminőségi jellemzők szempontjából a vonatkozó rendelet előírásai alapján „ivóvízként megfelel”.

• Azokat a jellemzőket, melyek meghatározott érték feletti jelenléte „egészségügyi mikro-kockázat”-tal jár, [ * ]-gal jelöljük. Ez a vízminőségi jellemző határértéket meghaladó mértékben egészségre ártalmas, ezért ha ilyen jelet lát a bal oldali oszlopban, a víz „ivóvízként nem felel meg”.

• ha csak [ + ]-tel jelölt vízminőségi jellemző van (tehát [*] vagy [!] nincs), a víz „tűrhető minőségű ivóvíz”, azaz „olyan víz, amely az emberi egészséget veszélyeztető anyagot nem tartalmaz, de amelyben a vízfelhasználást zavaró, esztétikai vagy egyéb panaszt okozó anyag vagy szervezet előfordul” (2.§ 39.)
A víz fogyasztása nem jár egészségügyi kockázattal, de felhasználhatóságát esztétikai vagy technológiai szempontból (pl. vízlágyító, víztisztító alkalmazásakor) zavarhatja a jelölt jellemző/paraméter.

• A [ ! ] karakter-t célérték(4) túllépés esetén használjuk, mely jelenleg az ólomszennyezésre vonatkozhat. Az ólomra nem határozható meg olyan érték, amely alatt ne lenne egészségkárosító a vízben, ezért törekedni kell annak eltávolítására. Az új célérték az eddigi határérték fele (5 μg/liter). A célérték teljesítésére adott határidő figyelembe veszi azt, hogy a határérték túllépése elsősorban a házi vízelosztó rendszerek állapota miatt következik be, melynek karbantartására, állapotára a vízszolgáltatónak közvetlen befolyása nincsen, az ólom szennyezőforrások hálózatból való eltávolítása időigényes feladat. A teljesítés határideje:2036. január 12.

Az eredményeket tartalmazó táblázat alatt olvashatja a vízre vonatkozó minősítést aláhúzva, kiemelve.

A mérési eredmények értékelését a vonatkozó rendeleten kívül az NNK Módszertani útmutató ajánlásait figyelembe véve végezzük, kiegészítő magyarázatot, jogszabályi hivatkozást és a módszertani útmutató linkjét megtalálja a >> blogbejegyzésben.  

Határérték táblázatot, WHO és EU előírásokkal együtt >> itt találja.

A jegyzőkönyvön szereplő 5 jegyű munkaszámra való hivatkozással telefonon tudok további segítséget adni az eredmények értelmezésével kapcsolatban, amennyiben kérdése van.

Hivatkozások:
(1) „A Kormány 5/2023. (I.12.) Korm. rendelete az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről”
(2) 2.§ 35. „parametrikus érték: az ivóvízben jelen levő kémiai, biológiai es radioaktiv anyagok, valamint fizikai jellemzők értéke, amely felett vizsgálni és mérlegelni szükséges, hogy ezeknek az anyagoknak, valamint fizikai jellemzőknek az ivóvizben való jelenléte kockázatot jelent-e az emberi egészségre nézve,”
(3) 2.§ 15. „határérték: az a parametrikus érték, amely felett mérlegelés nélkül korrekciós intézkedést kell tenni”
(4) 2.§ 4.  „célérték: a határértéknél vagy parametrikus értéknél szigorúbb érték, amelyre e rendeletben meghatározott esetekben határértékként kell tekinteni, minden más esetben törekedni kell az ennek való megfelelésre.”
1.melléklet, 1.1 táblázathoz megjegyzések (9). „Az értéket legalább a házi vízelosztó rendszer betáplálási pontján el kell érni. Az 5 μg/liter határértéket legkésőbb 2036. január 12-ig kell elérni. Az ólom határértéke addig az időpontig 10 μg/liter.”

Azari Katalin
vegyészmérnök, ivóvíz tanácsadó
Tel: 1-2124157 (hétköznap 9-15)

Kapcsolódó bejegyzések:

kép: Image by PublicDomainPictures from Pixabayvíztisztítás


gyorslinkek


kezdőlap

Vissza a tartalomhoz