VÍZKÉMIA AKKREDITÁLT LABOR
linkek
Tartalomhoz ugrás
Akkreditált víz- és gáztartalom vizsgálatok - több évtizedes tapasztalattal.
vízlabor
A VÍZKUTATÓ VÍZKÉMIA KFT. Akkreditált Laboratóriuma termelőktől és szolgáltatóktól független,
a NAH által NAH-1-1217/2023 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
Laboratóriumunk az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 sz. a "Vizsgáló és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelménye" szabvány feltételei szerint működik..

Több évtizedes szakmai tapasztalattal állunk ügyfeleink rendelkezésére a különböző eredetű és felhasználási célú víz- és gázvizsgálatok terén.

Célunk partnereink teljeskörű, maradéktalan kiszolgálása.
Ennek érdekében rugalmasan alkalmazkodunk ügyfeleink igényeihez, és az elvárható legnagyobb körültekintéssel végezzük munkánkat az akkreditált mintavétel tervezésétől a vizsgálatokon át a szakvélemény kiadásáig.

Több évtizedes vízvizsgálati és vízkezelő-technológia ismerettel segítséget nyújtunk a vonatkozó rendeletek értelmezéséhez,  vizsgálati és mintavételi tervek készítéséhez is.

Az eredmények értékeléséhez, amennyiben szükséges: a vízkezelés megfelelő műszaki megoldásához szakmai konzultációs lehetőséget biztosítunk.

Tevékenységünket, jegyzőkönyveinket a szakhatóságok, szakmai szervezetek ismerik és elismerik.
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS


Akkreditált műszaki terület

A NAH-1-1217/2023 sz. Akkreditálási határozat melléklete

  • Ivóvíz (nyers, kezelt) -, felszíni víz-, felszín alatti víz mintavétele, fizikai, kémiai és helyszíni vizsgálata
  • Ásványvíz-, termálvíz-, gyógyvíz mintavétele, fizikai, kémiai és helyszíni vizsgálata
  • Palackozott víz fizikai és kémiai vizsgálata
  • Technológiai víz mintavétele, fizikai, kémiai és helyszíni vizsgálata
  • Felszín alatti víz-, vízkezelő berendezések víz- és gázmintavétele gázvizsgálatokhoz, gáztartalom és gázösszetétel meghatározása
  • Szabad gázok (gázminták) gázösszetételének meghatározása
Akkreditálási okirat és mellékletei  >> ide kattintva
NAH honlapja >> ide kattintva

VÍZVIZSGÁLATOK
kútvíz vizsgálatok magánemberek részére is   

Kútvíz esetében, ha a víz tulajdonságai még nem ismertek, segítünk kiválasztani a legfontosabb vizsgálandó parmétereket a felhasználási cél és a kút tulajdonságai alapján.
Ez fontos lépés, mert a vonatkozó ivóvízrendelet szerinti összes előírt vízjellemzőt felesleges vizsgálni, ugyanakkor ha lényeges paraméterek kimaradnak, téves következtetésre juthatunk a víz felhasználhatóságával kapcsolatban.

A víz minőségét -többek között- a kút kialakítása, mélysége, földrajzi helye (a környezet geológiai adottságai), a környezetében lévő mezőgazdasági vagy ipari tevékenység befolyásolja.
Amennyiben még nem volt a víz vizsgálva, „alapállapot felmérést” javaslunk: teljes kation-anion mérleg (egyenérték és összes sótartalom számítással kiegészítve), pH, lúgosság, keménység, vezetőképesség, KOI.
A vizsgálati csomag 21 olyan vízjellemzőt tartalmaz, amelyekre határérték vonatkozik vagy amelyek ismerete fontos információ a víz felhasználhatósága szempontjából.
Hozzáértő számára ez elegendő információ arra, hogy  megállapítsa, milyen felhasználásra alkalmas a víz, és mely vízjellemzők  ismételt ellenőrzése  szükséges ahhoz, hogy eldönthető  legyen, befolyásolja-e a vízminőséget a csapadék vagy mezőgazdasági,  ipari tevékenység.
Az „alapállapot felmérésen” kívül érdemes az arzént is megvizsgáltatni, amennyiben ivóvízként való fogyasztási cél is szóba jöhet.

A használható (értékelhető) mérési eredmény feltétele a megfelelően vett minta.
A segédleteknél megtalálja  a részletes mintavételi előírást és a minta átvételi adatlapot.


kútvíz rendeletről


Mintavételi ajánlás / mintakísérő magánemberek részére

Mintavételi ajánlás kútvíz vizsgálathoz
Mintakísérő kútvíz vizsgálathoz

Általános mintaátvételi adatlap / mintakísérő
Mintavételi ajánlás és kedvezményes mintakísérő ólom vizsgálathoz


Vezetékes víz (csapvíz) esetén elegendő lehet csak a panaszra okot adó alkotókat vizsgálni - a minta származási helye alapján több ezer mérési eredményt tartalmazó adatbázis birtokában elegendő információval rendelkezünk ahhoz, hogy eldöntsük, mit érdemes és mit felesleges vizsgálni.

Víztisztító berendezés választása előtt a -technológiától függően- célirányosan érdemes vizsgálni a vizet.

Fontos tartalmak ebben a kérdéskörben:


Víztisztító vásárlás előtt

ólom a csapvízben?

  
Vízszolgáltatók, közösségi, ipari felhasználók részére

Az 5/2023 (I.12.) Kormányrendelet iránymutató a vizsgálatok rendszerességére és a vizsgálandó vízjellemzők körére vonatkozóan.
A vizsgálandó vízjellemzők meghatározását követően összeállítjuk a mintavételhez szükséges edényeket (tartósítószerekkel), segédeszközöket (mintaszűréshez).
A mintavételhez könnyen átlátható leírást adunk, aminek általános összefoglaló táblázatát a segédleteknél is megtalálja.

Amennyiben akkreditált mintavételre és/vagy helyszíni vizsgálatokra is szükség van, készséggel állunk rendelkezésre.

Laboratóriumunk hatóságoktól, termelőüzemektől független.
A bizalmas információk kezelése a minőségügyi rendszerünkben meghatározott feltételek szerint történik, mely alapelvként megrendelőink érdekét tartja szem előtt.


Árajánlat
  
Az ásványvizek vizsgálatának szempontjai
(palackozott víz, termálvíz, gyógyvíz)

Az ásványvizek vizsgálata -különösen a magas sótartalmú vizek esetében- nagy szakmai tapasztalatot, odafigyelést igénylő feladat.

Minden ásványvíz egyedi, így a mérési módszereket zavaró komponensek (amelyek legtöbbször éppen az ásványvízzé minősítés kritériumai) kiküszöbölése más és más az adott víz összetételétől függően.

Ha a vízmintát nem önmagában, hanem egy nagy sorozat részeként vizsgálják, nem derülnek ki az alkalmazott vizsgálati módszert zavaró hatások, és az eredmény hibás értékekhez vezet.
Ezért fontos, hogy mi ásványvizek esetében minden vízmintát egyedileg vizsgálunk:

• a vízminta származási tulajdonságaitól (pld. földrajzi paraméterek, geológiai adottságok, kútmélység stb.) függően meghatározzuk a vizsgálandó fő paraméterek körét;
• a mérések során -szakmai tapasztalatok alapján- különös figyelmet fordítunk a zavaró hatások kiküszöbölésére;
• a víz megismert tulajdonságai és a lehetséges felhasználási cél függvényében döntünk a további vizsgálandó paraméterek köréről.

A vizsgálandó paraméterek kiválasztásának szempontjai
Az ásványvizek felhasználása többféle igényt elégíthet ki: ennek megfelelően az ásványvizek elismerésére (törzskönyvezésére) és felhasználására vonatkozó rendeletek, hatósági előírások mind a kötelezően vizsgálandó paraméterek, mind a kritériumok tekintetében különbözők.

A vizsgálandó paraméterek egy része opcionális:
• egyes esetekben meghatározott alkotók értékétől teszi függővé a további vizsgálandó paramétereket
• más esetben a víz egyéb jellemzőinek ismeretében a szakmai rutinnal rendelkező szakemberekre bízza a vizsgálandó alkotók körének meghatározását.

A megrendelő által meghatározott felhasználási cél alapján több évtizedes szakmai rutinnal segítünk a rendeletek előírásainak értelmezésében, és a vizsgálandó paraméterlista meghatározásában.

Árajánlat
 
OTH törzskönyvezéshez szükséges vizsgálatok
(palackozott víz, ballonos víz, gyógyvíz)

Kiemelkedő, több évtizedes szakmai rutinnal rendelkezünk az ásványvizek és gyógyvizek törzskönyveztetési eljárásához szükséges vizsgálatok terén.
A helyszínen és a laboratóriumban vizsgálandó paraméterek körét ezen tapasztalatok birtokában, a rendeletek előírásait figyelembe véve, a Hatóságok elvárásainak megfelelően állítottuk össze.

Minden vizsgálati eredményt egységes formátumban adunk ki, melynek része az értékelő szakvélemény is. Ez tájékoztatást ad a víz felhasználási lehetőségeire vonatkozóan.

Célunk az ásványvíz, termálvíz, gyógyvíz felhasználáshoz kapcsolódóan teljes körű analitikai szolgáltatás nyújtása, partnereink elvárásaihoz igazodva.
A törzskönyveztetési eljáráshoz készülő vizsgálatoknál különösen fontos, hogy mi minden vizet egyedi mintaként kezelünk, és gondosan mérlegeljük a vizsgálandó alkotókat, hogy  a törzskönyveztetési eljárás során ne legyen szükség hiánypótlásra (és az ezzel együtt járó extra költségekre).
GÁZVIZSGÁLATOK

Kutak gázvizsgálata

A kutak kötelező gáztartalom vizsgálatának igénye a 70-es években merült föl, amikor az Alföldön több baleset történt a használati víz magas metán tartalma miatt.
Ekkor dolgozta ki a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Kara és laboratóriumunk szakmai vezetése a ma is használatos gáztartalom meghatározási módszert.
A közhiedelemmel ellentétben nem csak a termálvizekre jellemző a magas metántartalom, ezért a vonatkozó rendelet kötelezően előírja a kutak gáztartalmának vizsgálatát -többek között- az alábbi esetekben:

"A kút létesítésekor,
  felújításakor (kialakításakor, átépítésekor),
  javításakor, tisztításakor, regenerálásakor."

Több sajnálatos gázberobbanásos baleset is bizonyítja, mennyire fontos a kút metántartalmának ismerete és rendszeres ellenőrzése.
A rendelet a gáztartalom vizsgálat gyakoriságát is szabályozza:


"A vizsgálatot legalább a következő gyakorisággal
  'A' fokozatban ötévenként,
  'B' fokozatban háromévenként,
  'C' fokozatban kétévenként kell elvégezni."

A mintavétel, a vizsgálat és a jegyzőkönyv tartalmi elemei is szabályozottak.


Laboratóriumunk a gázos kutak vizsgálati módszerének társ-kidolgozója és az ágazat referencia laboratóriuma.
A módszer kidolgozását követően folyamatosan vizsgálunk az ország minden részéről származó kútvizeket, vízi létesítmények légtereit, így a mintavételezésben, gázelemzésben is kiemelkedő szakmai rutinunk van.
Laboratóriumunk felkészült a különböző eredetű és felhasználási célú gázminták elemzésére is:
pld: légterek, gázmotorok, biogáz
árajánlat
Vízkutató Vízkémia Kft.
a NAH által NAH-1-1217/2023 számon
Akkreditált Vizsgálólaboratórium

  1026. Budapest, Szilágyi E. fasor 43/b.
1-2124157, 1-2148937
    posta@vizkemia.hu
 www.vizkemia.hu


víztisztítás


gyorslinkek


kezdőlap

Vissza a tartalomhoz